Как сме създадени?
От къде идваме?
Каква е целта на нашето съществуване?
Какъв е пътят на нашата еволюция?

Всички тези въпроси и ред други си задавах от доста време като всеки от нас. Някой отговори получих от книгите, които прочетох, други дойдоха при мен като собствени мисли, а потвърждението на всичко, което искам да ви кажа дойде от връзката ми с духовният свят и контактите ми с моите духовни наставници и хранители.

Ние сме енергия с различна плътност в различните тела ( физическо, етерно, астрално „ то е на емоциите!” , умствено „ментално”, каузално, духовно и божествено ). Нашите тела вибрират с електромагнитен импулс в голяма честота – 800 килохерца/секунда. Тази енергия, която ни поддържа живи се нарича Душа. Тя е една част от Цялото, наречено Дух. Подредбата в Духовната йерархия зависи от задачите, които си поставя Духа напускайки Цялото – Създателя (Съзидателният Разум ). Този Вселенски Разум или Господ Бог, както го наричаме, представлява невероятно голяма енергийна плътност по размери, трудно приемливи за нашето съзнание. Тя е в постоянно движение и творчество, при което се свива до размерите на грахово зърно и разширява до предела на собствените си желания. Измерено в земно време това продължава вечно. Така се създават различни Вселени, Галактики, Съзвездия, Звездни системи и планети.

Земята е създадена като планета, която да запази Космическият опит, и тази информация е вкарана в нашите гени. Преди нашата цивилизация да получи правото на свободният избор, човечеството преминава през няколко цикъла. Принципът е заплетеност – осъзнаване – развитие. Всеки такъв цикъл е продължавал около 130 хиляди години и, затваряйки цикъла, Земята е преминавала през период на преход към по-високо енергийно ниво. Такова е и времето, в което живеем. Когато хората са получили правото на свободния избор, те са тръгнали по спиралата нагоре и са влезнали в кармични уроци. Целта е била да се себеопознаем и опознаем Злото във всичките му същности и прояви на Земята. Преди всяко прераждане, душата съгласувала своят „лист със задачи” с Духа и Пазителя на Паметите. Слизайки на Земята се вселявала в определено тяло и в отношенията си с другите души трупала опит, но чрез емоциите и чувствата – управлявани от духа чрез ума – трупала кармични задължения спрямо другите души. Това продължило до края на 1999 година.

Затова много пророци предрекоха края на света с настъпването на 2000-та година. Това наистина беше края на света, но такъв, какъвто го познавахме до сега. Земята също се променя като живот. Геомагнетичната решетка, ориентацията на полюсите, земното претегляне, климатичните промени,изменения в земната кора и ред други, които ние наричаме природни бедствия. С развиването на нашата цивилизация, ние с всички средства се опитваме да унищожим живота в голямото му разнообразие. Да се самоунищожим като отделен вид, вместо да живеем в хармония с природата и заобикалящият ни свят. Но, за да постигнем хармония, ние трябва да предприемем промяна.

Правилният път е да променяме себе си в правилна посока и да помагаме на другите да го правят, а не да се стремим да променяме хората спрямо собствените си желания и възгледи. За да направим това, необходимо е първо да вземем решение или да проявим намерение за това. За това е добре да се вслушаме във вътрешният си глас, без да разсъждаваме. Първата проява на решение, преди да вложим мисълта, често е най- вярната. Нерядко, първият вътрешен глас е много мимолетен и тих и го изпускаме.Това е гласът на Душата.След това идва друг, който смятаме за първи, а обикновено не е верен. Тук, а и в целия курс, много важно е първото качество на творческата личност – будността, сиреч да сме нащрек за всичко, което идва в нас – малко и голямо, изглеждащо важно или неважно и т.н. После да го сложим под лупата на безпощадния и строг анализ и да видим какво се крие зад нещото, т.е. откъде идва от миналото и накъде сочи в бъдещето. След това влагайки силата на разума, да изпълним желаната промяна, а не да използваме доводи и разсъждения за да оборим вътрешното си намерение.

Нашата сила на Разума е невероятна- тя е седем кратно по- бърза и по-голяма от силата на Светлината. От нашият избор зависи в каква посока ще я изпратим. Всеки от нас е способен да приема и изпраща както положителна, така и отрицателна енергия. Достатъчно е в продължение на дванадесет секунди ние да мислим нещо лошо за някого. Тогава кондензираме енергийно кълбо, което на тринайсетата секунда заминава в посоката на нашите мисли и застига обекта, независимо дали той е пред нас или на хиляди километри от нас. Затова е необходимо да намерим подходяща защита, с която да блокираме влиянието на отрицателната енергия. Най- добрата защита е Любовта. Тази Универсална любов, която проявява всеки, който приема другите такива каквито са, обича ги, без да се стреми да ги променя според себе си.

Метода, който ви предлагам, е съвкупност от много духовни техники, стилизирани и приравнени със сегашната енергетика на хората. Опростени и достъпни за всички, независимо от външни различия, религиозна принадлежност, възрастова граница или социално положение. Границите на нашите възможности са там където ги поставим, но в истинската реалност те не съществуват. Искрено вярвам, че всеки може да ги избута отвъд предела на своето съзнание, за да го разшири. Ще се радвам, ако написаното тук ви помогне да го направите.