За провеждането на курс на определено място са необходими между 10-20 желаещи Курсовете са разделени на 3 категории по тематични интереси: I. Геобиология и почистване на отрицателна Енергия *този курс е 2 урока (2 дни) Курсът включва: – Обучение и практика по Геобиология – търсене на енергийни места и природни ресурси в Земята (вода, метали […]