КУРСОВЕ

За провеждането на курс на определено място са необходими между 10-20 желаещи

Курсовете са разделени на 3 категории по тематични интереси:

I. Геобиология и почистване на отрицателна Енергия

*този курс е 2 урока (2 дни)

Курсът включва:

– Обучение и практика по Геобиология – търсене на енергийни места и природни ресурси в Земята (вода, метали и др.)

– Почистване на отрицателна Енергия – почистване на домове, хора, животни, места

– Посещение на силно енергийно заредени обекти (практика)

II. Самолечение и лечение с Универсалната Космическа Енергия по метода на Ханиел

* 6 модула по 2 дни

Съдържа методи за самолечение и лечение, методи за засилване на Енергията чрез космически символи и планети, енергийни масажи, работа от разстояние. Завършилите курса могат да се самолекуват и да лекуват други хора с помощта на Универсалната Енергия.

III. Лечение с кристали

* 4 урока (4 дни)

Курсът включва усвояване на техники с космически символи, почистване по основните меридиани, транс мутация, възстановяване на цялостта на енергийното и всички други тела след операции, счупване и други травми. Задължително условие е предварителното закупуване на кристалите, заради зареждането им със символи.
~ Курс за само лечение – 2 часа (астрономически)

Включва основни техники за лечение и само лечение, мантри, церуфи, вокализация, енергийни защити и др.
– За всеки курс са необходими минимум 8 участника

Курсовете се заплащат според желанието и възможността на участниците. Като единствен минимален праг са транспортните разходи на лектора
(50 лева) и разходите по ангажиране на зала, или друго подходящо място за провеждането на самият курс.

Дните, в които могат да се организират са събота и неделя.

Обучаващ: › Косьо Любенов 088/5 54 32 53

За контакти в София: 0888979656

За провеждането на курс е необходима минимална група от 10 човека.