Практика за защита

Затваряме очи и освобождаваме съзнанието от всякакви мисли. Мислено пренасяме усещанията си в ходилата и чувстваме силата и енергията на Любовта на Майката ЗЕМЯ  да навлиза през нашите ходила в керемидено червена светлина. Тя се изкачва нагоре и залива  нашите крака, тяло и навлизат в сърцето ни. През главата и темето навлиза  енергия и любовта на Космоса и нашият БАЩА във виолетов цвят. Разлива се по главата и шията и навлизат в сърцето ни. През Третото око  в челото, между веждите навлиза енергия и Любовта на всичко и всички, които ни заобикалят като ярко жълта  светлина и се разлива към сърцето. Трите енергии се преплитат като три спирали и се сливат в една – енергията и силата на ЛЮБОВТА. Тя се разпръсква от нашето сърце и го покрива с яркосветла  бяла светлина. Прелива ЛЮБОВТА  към себе си в любов към всички които ни заобикалят, близки, роднини, приятели, познати. И така  ние решаваме къде да спрем, ако такова желание се появи. Всъщност  ако махнем преградите, можем да залеем всичко извън нас без предел и граници във времето и пространството. И когато приемем, че всичко около нас е любов, то такава е реалността за нас. Тогава всъщност сме най–добре защитени.